Sommarkvällsmusik i Hyssna Gamla Kyrka

1100-talets kyrkoarkitekter visste hur man skapar rum för bästa akustik för både tal och sång. Välkomna till sommarens musikgudstjänster i vår unika gamla kyrka följande söndagar:

Söndag 7:e juli kl 19:00 – Växtkraft  
Sånger om sommar, skapelse, växande och tro i ett gränsöverskridande program. Tora Hyllstam, sång och fiol, Marie Englund Hyllstam, orgel och piano.

Söndag 28:e juli kl 19:00 – Musik till tröst och glädje
Sture Persson, cello och Kristina Quicklund, piano och orgel.

Söndag 11:e augusti kl 19:00 – Songs Along The Road Of Life
Pretty Little Lies – Göran, Hasse och Amie Holmqvist spelar och sjunger egenkomponerad musik där text och ton får spegla livets alla skiftningar. Från vemod till glädje, från vilsenhet till hoppfullhet.