Aktuellt


Avtackning av Kyrkoherde Anders Reinholdsson

Vår kh. Anders Reinholdsson, som varit präst i vårt pastorat i 36 år, kommer att gå i pension i slutet av sommaren. Nu inbjuder vi till avskedshögmässor enligt följande:

Pingstdagen den 4 juni kl. 10 i Hyssna kyrka
Annandag Pingst 5 juni kl. 18,30 i Ubbhults kapell
Heliga Trefaldighets dag 11 juni kl. 15 i Sätila kyrka med officiell avtackning för hela pastoratet.
Efter varje gudstjänst blir det eftersamling i respektive församlingshem/församlingsal.

Kära vänner i Hyssna, Sätila och Ubbhult!
Det skulle glädja mig mycket att få möta er vid någon eller några
av dessa avskedshögmässor! Det har varit en sådan glädje att vara er
församlinspräst på olika sätt och under så många år.
Jag skulle vilja tacka så många som möjligt av er personligen.
Välkomna också alla vänner i Marks o Bollebygds kontrakt!
Anders Reinholdsson
Sätila Pastorat

Lutherdag den 15 juni

Varmt välkomna till en dag om reformatorn Martin Luther i Sätila. Du kan läsa programmet för dagen här.

Ny kyrkoherde
Tillsättningen av ny kyrkoherde i Sätila pastorat är nu klar: Vi gläds att kunna hälsa Markus Wallgren välkommen som ny kyrkoherde och vi ber om Guds välsignelse över honom i de uppgifter han går in i som präst och herde för församlingarna här i vårt pastorat. Han kommer att efterträda vår nuvarande kyrkoherde Anders Reinholdsson. Mer information om Markus tillträde och mottagningsgudstjänst kommer framöver.

Pastoratets podcast
Sätila pastorat har en enkel podcast, där du kan lyssna på predikningar från våra kyrkor. Klicka på fliken Lyssna i menyn ovan.

Barn- och familjearbetet
Grupper och verksamheter drar igång: Här hittar du aktuell information om vad som är på gång.

Samtalsträffar för närstående till någon som tagit sitt liv
I Marks och Bollebygds kontrakt har det ordnats samtalsträffar för närstående till någon som tagit sitt liv. Det har visat sig att det för många har ett stort värde att träffa andra som har erfarenhet av en liknande situation av sorg och saknad. Att få tala om det svåra, lyssna och känna igen sig, kan vara till tröst och hjälp. Är du intresserad att vara med i en sådan grupp så kontakta Lena Hugosson 0301-457 55, diakon i Sätila.