Aktuellt

 

Ny kyrkoherde
Tillsättningen av ny kyrkoherde i Sätila pastorat är nu klar: Vi gläds att kunna hälsa Markus Wallgren välkommen som ny kyrkoherde och vi ber om Guds välsignelse över honom i de uppgifter han går in i som präst och herde för församlingarna här i vårt pastorat. Mottagningsgudstjänst kommer äga rum den 1 oktober kl 10:00 i Sätila kyrka.

Nya konfirmationsgrupper startar i September
Uppstart: Torsdag 14 september kl 16-18 i Sätila församlingshem.
Anmälan: före den 8 september till Lena Hugosson.

Pastoratets podcast
Sätila pastorat har en enkel podcast, där du kan lyssna på predikningar från våra kyrkor. Klicka på fliken Lyssna i menyn ovan.

Barn- och familjearbetet
Grupper och verksamheter drar igång: Här hittar du aktuell information om vad som är på gång.

Samtalsträffar för närstående till någon som tagit sitt liv
I Marks och Bollebygds kontrakt har det ordnats samtalsträffar för närstående till någon som tagit sitt liv. Det har visat sig att det för många har ett stort värde att träffa andra som har erfarenhet av en liknande situation av sorg och saknad. Att få tala om det svåra, lyssna och känna igen sig, kan vara till tröst och hjälp. Är du intresserad att vara med i en sådan grupp så kontakta Lena Hugosson 0301-457 55, diakon i Sätila.