Sommarkvällsmusik

Sommarkvällsmusik

”Till Tranland”

Celebert gästspel av tre rikskända folkmusiker: Jonas Simonson, Ellika Frisell och Mia Marin.

Jonas Simonson, med rötter i Hyssna, är en av Sveriges mest rutinerade flöjtspelare inom folk- och världsmusik och har turnerat världen runt och spelar bl.a. i Groupa.

Mia Marin turnerar som solist på fiol både i Sverige och utomlands, har bl. a. spelat med Lena Willemark, Sofia Karlsson och Sveriges Radios Symfoniorkester.

Ellika Frisell är fiolspelman med Bingsjötraditionen som specialitet, men spelar också folkmusik från ex. Orsa, Norge, Indien och undervisar dessutom på Musikhögskolan i Stockholm.

 

Johan Danz, aftonbön